Home Teksty Archiwum Prenumerata O nas Kontakt Linki English

Następny Poprzedni

            Nasz 1%

            Organizacje pożytku publicznego, jakie możemy wesprzeć
            naszym 1% podatku
         

Nowy Rok oznacza także dla nas początek nowego roku podatkowego, a co za tym idzie obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Część z nas przez gehennę PIT-ową musiała przejść jeszcze w styczniu, większość społeczeństwa ma termin do 30 kwietnia 2010 roku. 

Nie lubimy wypełniać PIT-ów, bo kojarzą nam się z oddawaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Wielu z nas odwleka termin rozliczeń praktycznie do ostatniej chwili. Co zrobić, żeby czas spędzony nad wypełnianiem deklaracji nie wydał nam się straconym? Czynnikiem poprawiającym nastrój jest pomoc potrzebującym. Każdy podatnik – czy to mający nadpłatę czy niedopłatę podatku – może przekazać jeden procent ze swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego – całkowicie bezgotówkowo.
 

Jak to zrobić?

Jeśli chcemy podzielić się swoim podatkiem, powinniśmy wpisać nazwę i numer KRS organizacji, którą chcemy obdarować oraz kwotę 1 % należnego podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół. I tak w: PIT-36 poz. 305-306, PIT-36L poz. 105-106, PIT-37 poz. 124-125, PIT-38 poz. 58-59. Samym przelewem zajmie się właściwy urząd skarbowy (zobowiązany jest przekazać go wybranej organizacji do końca kwietnia 2010 r.). Jeżeli nie zdecydujemy się na taki krok, całość podatku (100%) trafi do Skarbu Państwa. Zastanówmy się więc – może warto zamiast fiskusowi, oddać np. zwierzakom. 1% – naprawdę nic nas nie kosztuje. Tylko wpis w zeznaniu, które i tak musimy wypełnić.

Niektóre organizacje proponują na swoich stronach już gotowe programy do rozliczania zeznań podatkowych, gdzie nie musimy wpisywać organizacji – program zrobi to automatycznie. 

Warto także uzupełnić rubryki nazwane „informacje uzupełniające”, gdzie podatnicy mogą podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy, na jaki przeznaczają swój 1 % podatku – czyli informację, która może mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego. Informacje te zostaną przekazane organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.


Przez zaznaczenie odpowiedniego pola można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych. Zgoda ta dotyczy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości dokonanej darowizny. Jest to bardzo ważne, gdyż poprzez wyrażenie takiej zgody, organizacje mogą sprawdzić czy US przekazał kwotę od konkretnej osoby, a także mogą nam podziękować za przekazaną pomoc!

Komu możemy przekazać 1%?

Jeden procent naszego podatku możemy przekazać organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP). Wykaz tych organizacji znajdziemy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 31 grudnia 2008 r. (Nr 96, poz. 827) lub na stronach Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl, czy na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.


Dlaczego warto przekazać 1%?

Wiele organizacji pożytku publicznego utrzymuje się wyłącznie z wpływów z 1 % oraz darowizn na rzecz tychże organizacji. Dzięki temu mogą efektywnie działać w obszarach, w których organizm państwowy często bywa niewydolny lub wręcz bezsilny.

Co można więcej?

Osoby fizyczne – czyli każdy darczyńca prywatny – może przekazać również darowiznę finansową lub rzeczową:

* Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne, jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych organizacji.

* Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10 % dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne (reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 


Każdą wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem! Gorąco zachęcamy do przekazywania wpłat! Lepszy Świat zaczyna się w naszym sercu!

tekst: Anna Zaborowska
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
WWF Polska

luty_10_a
WWF Polska przeznaczy środki z 1 % na ochronę fok szarych żyjących w Bałtyku (fot. WWF Polska / Paweł Średziński)
WWF jest jedną z największych na świecie fundacji zajmujących się ochroną środowiska. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

W Polsce działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. dużych drapieżników i ssaków bałtyckich. Dbamy o ocalenie fauny i flory Bałtyku, jednego z najmniejszych i najbardziej wrażliwych mórz na świecie. Prowadzimy działania edukacyjne i promujemy rozwiązania prawne na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Od lat walczymy z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

W 2010 roku 1 % podatku przeznaczymy na ochronę fok szarych żyjących w Bałtyku. Kiedyś foki traktowały polskie plaże jak swój dom. Niestety, dziś nie mogą tu wrócić. Razem możemy to zmienić – Pomóżmy Szarej wrócić do domu!
Więcej informacji: www.foka.wwf.pl

WWF Polska KRS 0000160673


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

luty_10_b
Suseł moręgowany przywracany polskiej faunie w ramach projektu Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało zarejestrowane w listopadzie 1993 r. Jest stowarzyszeniem niedochodowym i jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich organizacji przyrodniczych. „Salamandra” przykłada dużą wagę do wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych przedsięwzięć. Każde działanie jest planowane i nadzorowane przez specjalistów z danej dziedziny ochrony przyrody, co gwarantuje dużą skuteczność podejmowanych działań oraz właściwe wykorzystanie funduszy. Towarzystwo realizuje obecnie następujące programy: ochrona zagrożonych ssaków (popielicy, susła moręgowanego, nietoperzy), ochrona zagrożonych ptaków (m.in. pustułki, płomykówki), ochrona zagrożonych siedlisk, (m.in. „Stawów Kiszkowskich”), ratowanie gatunków zagrożonych nielegalnym handlem, udział w wyznaczaniu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, tworzenie planów ochrony i inwentaryzacja terenów cennych przyrodniczo, działania zmierzające do doskonalenia polskiego prawa ochrony przyrody, edukacja przyrodnicza (wydawanie publikacji, organizacja wojewódzkich konkursów wiedzy przyrodniczej, konkursu fotografii przyrodniczej, prelekcji, zajęć terenowych itp.).

Kilka największych osiągnięć w ciągu ostatnich 3 lat:
* Przywrócenie faunie polski wymarłego gatunku – susła moręgowanego.
* Przywrócenie lasom Polski północno-zachodniej popielicy – gatunku, który wymarł w tej części kraju.
* Opracowanie we współpracy z innymi organizacjami polskiej Shadow List Natura 2000 wraz z jej kolejnymi aktualizacjami.
* Doprowadzenie do powstania Grupy Roboczej ds. CITES – platformy współpracy na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji Waszyngtońskiej (jeden z efektów – opracowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody).
* Przyczynienie się do powołania wojewódzkich koordynatorów CITES w Policji i zaktywizowanie organów ścigania do zwalczania przestępczości dot. przyrody.
* Przeprowadzenie monitoringu internetowego handlu zagrożonymi gatunkami w Internecie w 7 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, wydanie raportu i jego prezentacja podczas Konferencji Stron CITES.
* Wydawanie i upowszechnianie wielu publikacji przyczyniających się do edukacji ekologicznej społeczeństwa (Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”, książki, poradniki, itp.).

Więcej informacji: www.salamandra.org.pl
PTOP „Salamandra” KRS 0000117212

Fundacja Viva!

luty_10_h
Akcja przeciw polowaniom na foki w Kanadzie Fundacji Viva!
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! powstała w 1994 roku w Wielkiej Brytanii. Jej założycielką jest Juliet Gellatley, jedna z najskuteczniejszych aktywistek działających na rzecz wegetarianizmu i praw zwierząt na świecie.

W Polsce Fundacja Viva! działa od 2000 roku, prowadząc działalność edukacyjną dotyczącą ochrony i praw zwierząt, promując styl życia i odżywiania oparty na współczuciu dla zwierząt, opiekując się bezdomnymi, porzuconymi i okrutnie traktowanymi zwierzętami, wspierając działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad tysiąc zwierząt na terenie całego kraju. Są to głównie psy, koty i konie. Część z nich niestety z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie nadaje się do adopcji, dlatego do końca swojego życia pozostaną pod opieką Fundacji.

Fundacja również aktywnie uczestniczy w pracach związanych ze zmianą ustawodawstwa w zakresie ochrony zwierząt, starając się jednocześnie budować poparcie społeczne w tej dziedzinie.
Akcje. Wiemy, że życie zwierząt jest tak naprawdę nieodzowną częścią ludzkiej egzystencji. Często człowiek nie zdaje sobie sprawy ile im zawdzięcza, i że bez nich nasz ludzki świat nie mógłby istnieć. Staramy się pokazać, że życie z pełnym szacunkiem dla innych istot żywych jest potrzebne i jak najbardziej możliwe. W ramach poszerzania takiego pełnego empatii podejścia do świata zwierząt regularnie prowadzimy kampanie informacyjnie, wykłady w szkołach oraz organizujemy happeningi. Koncentrujemy się na działaniach promujących opiekę nad zwierzętami i ochronę praw zwierząt.

Kampanie, które obecnie prowadzimy:
* Wybierz Miśka - zachęcająca do adopcji psów i kotów ze schronisk;
* Nie w moim imieniu - przeciw wywozowi polskich koni na rzeź;
* Kwik rozpaczy - przeciwko przemysłowemu chowowi zwierząt;
* Stop rzezi fok - przeciw polowaniom na foki w Kanadzie;
* AntyFutro - przeciw hodowli zwierząt na futra;
* Krwawe Święta - przeciwko niehumanitarnej sprzedaży karpi;
* Zostań Wege - promującej zdrowy styl Życia.

Każde uratowane zwierzę to zachęta, by działać dalej. Lepszy świat dla zwierząt zaczyna się w Twoim sercu!
Więcej informacji: viva.org.pl

Fundacja Viva! KRS 0000135274

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

luty_10_c
Nasze aktualne działania:
* „Natura Popłaca” – program budowania poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody mieszkańców i samorządów sąsiadujących z obszarami Natura 2000 oraz wspieranie ich inicjatyw ekorozwojowych (wydawnictwa, wizyty studyjne, mała infrastruktura turystyczna, edukacja). Więcej na: natura2000.lubelskie.pl;
* Cmentarze pogranicza – program ratowania opuszczonych zabytkowych nekropolii wiejskich – dotąd prace remontowe i porządkowe na 14 cmentarzach, edukacja, szkolenia, wystawy... Więcej na: www.cmentarzepogranicza.pl;
* Informacja ekologiczna – ekologiczny kwartalnik „Oikos”, serwis ekolublin.pl, regionalna nagroda „Suseł”, ośrodek informacyjny;
* Scena/Studio In Crudo – cykl spotkań, koncertów i warsztatów muzyki tradycyjnej Polski i Ukrainy (m.in „Pieśni Bagien”);
* Porozumienie Rowerowe, interwencje i udział w procesach administracyjnych w obronie przyrody, promocja Sprawiedliwego Handlu i inne.

Środki z 1 % w roku 2009 przeznaczaliśmy na:
współfinanswanie prac remontowych na zapomnianym zabytkowym cmentarzu prawosławnym w Małkowie (powiat Hrubieszów) – zakup narzędzi, materiałów budowlanych i konserwatorskich;
program Scena In Crudo (Koncert „Pieśni Bagien 2009”).

Część środków za rok 2009 przeznaczona została na akcję czynnej ochrony muraw kserotermicznych na Roztoczu (luty 2010). Więcej informacji: www.eko.lublin.pl/tdnicz/

Towarzystwo dla Natury i Człowieka KRS 0000214186

Federacja Zielonych GAJA

luty_10_d
Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej to projekt Federacji Zielonych GAJA ze Szczecina
Federacja Zielonych GAJA jest organizacją pożytku publicznego. Od 16 lat prowadzimy działania na rzecz czynnej ochrony przyrody. Specjalizujemy się w ochronie siedlisk i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Realizujemy zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska).

Przykładami naszej ciągłej aktywności są realizowane projekty, kampanie – obecnie jesteśmy zaangażowani w takie działania jak:
* rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej,
* ochrona rezerwatów kserotermicznych Brodogóry i Stary Przylep,
* monitoring skuteczności działania polskich służb odpowiedzialnych za kontrole rybaków oraz monitoring limitów połowowych,
* wsiedliliśmy do zachodniopomorskich rzek ponad 0,5 mln narybku łososia, a obecnie wspieramy walkę z kłusownictwem na rzekach Ina, Rega, Parsęta i Wieprza,
* wspieramy samorządy lokalne we wdrażaniu krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu,
monitorujemy wpływ wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej na środowisko i wspieramy społeczności lokalne.

Wszystkie nasze działania mają charakter non-profit. Dzięki podarowanemu 1 %, będziemy mogli przeprowadzić jeszcze więcej inicjatyw dla dobra środowiska naturalnego. Podaruj 1 % środowisku, w którym żyjesz.
Więcej informacji: www.gajanet.pl

Federacja Zielonych GAJA KRS 0000200941

Fundacja Ekologiczna Arka

luty_10_e
Happening „Pomóż potrąconym” Fundacji Ekologicznej Arka, projekt naświetlający problem potrąceń zwierząt na polskich drogach
Fundacja Ekologiczna Arka została założona w 2005 r. przez Wojciecha Owczarza. Jej głównym celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna, którą realizuje w różnych formach: poprzez warsztaty edukacyjne, happeningi, wystawy edukacyjne czy dystrybucję wydawnictw. Fundacja Ekologiczna Arka prowadzi zarówno programy edukacyjne, takie jak „Kochasz dzieci nie pal śmieci!”, „Kwiaty zamiast śmieci”, „Zielona gmina”, „Beskidzka Arka”, czy „Pomóż potrąconym”, jak i różne akcje, m.in. Dzień Ziemi, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Czystego Powietrza, Choinki Nadziei czy Drzewko Za Surowce.

W tym roku Fundacja Ekologiczna Arka przeznacza środki zdobyte z 1 % na kampanię „Pomóż potrąconym”, którą rozpoczęła w marcu 2009. Głównym celem tego programu edukacyjnego jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem potrąceń zwierząt na polskich drogach oraz jego edukowanie w zakresie udzielania pomocy potrąconym zwierzętom.

Od momentu rozpoczęcia kampanii „Pomóż potrąconym” Fundacji udało się już pomóc kilku zwierzakom, które zostały potrącone przez samochody. Wśród których znalazły się nie tylko psy (Loluś, Żuczek) i kotki (Rybka, Filutka, Lolek), ale również gołębie (Edzia). Dzięki nagłaśnianiu kampanii poprzez wystawy, wydarzenia i warsztaty edukacyjne, coraz większa liczba ludzi interesuje się losem potrąconych zwierząt i wyraża chęć niesienia pomocy.

Jeśli jesteś jedną z osób, której również zależy na losie zwierząt i która chce zmienić powszechną obojętność w stosunku do naszych mniejszych braci – wspomóż naszą kampanię! Dzięki Tobie dotrzemy do większej ilości osób i wspólnie uratujemy więcej zwierząt!
Więcej informacji: www.fundacjaarka.pl

Fundacja Ekologiczna Arka KRS 0000226058

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

luty_10_f
OTOP zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją (fot. Z. Orban)
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest zarejestrowaną, krajową organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Zrzeszamy ponad 3 tysiące członków, a swoją pracą wspiera nas ponad 600 wolontariuszy. Jesteśmy polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Co robimy dla przyrody:
* wyznaczamy i chronimy obszary cenne dla ptaków (IBA), które stanowią podstawę sieci Natura 2000;
* badamy liczebność i zagrożenia ptaków w Polsce;
* współpracujemy z władzami przy tworzeniu i wdrażaniu prawa przyjaznego przyrodzie;
* gospodarujemy w swoich rezerwatach, na ponad 700 ha gruntów w całej Polsce;
* chronimy wodniczkę – najrzadszego ptaka śpiewającego kontynentalnej Europy;
* zapobiegamy niezgodnym z prawem inwestycjom (ocaliliśmy Dolinę Rospudy);
* docieramy z naszym programem edukacyjnym do 20 tysięcy dzieci w Polsce;
* corocznie gromadzimy 10 tysięcy osób podczas ogólnopolskich akcji obserwowania ptaków: Europejskie Dni Ptaków (październik), Zimowe Ptakoliczenie (styczeń) i Spring Alive (marzec – maj).

Więcej o naszych działaniach dowiesz się ze strony: www.otop.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków KRS 0000015808

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
luty_10_g
Zajęcia edukacji ekologicznej prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”


Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem, którego misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej. Opracowujemy własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy. W Łodzi prowadzimy zajęcia w ośrodku edukacji ekologicznej „Zielona 27”, działamy także w Warszawie i Krakowie. Prowadzimy ogólnopolskie kampanie edukacyjne i informacyjne.


Pozyskane z 1 % podatku środki przeznaczamy na: utrzymanie ośrodka edukacji ekologicznej „Zielona 27” (bezpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży), dofinansowywanie naszych wydawnictw oraz ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dofinansowywanie wyjazdów dzieci z uboższych rodzin na „zielone szkoły”.

Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia: www.zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” KRS 0000118574

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

luty_10_i
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa w roku 2010 będzie skupiać swoją działalność na szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Realizujemy m.in. dwa duże ogólnopolskie projekty:

* „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” na temat trzech wymienionych rodzimych gatunków ssaków, które w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „szkodniki”. Dlatego podjęliśmy działania mające na celu zmianę tego wizerunku poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku oraz poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować.


* „Sowy Polski” łączący wiedzę specjalistyczną na temat biologii sów z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudzenie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci, jak i dorosłych. Projekt zakłada wykorzystanie wiedzy profesjonalistów z połączeniem zaangażowania „jeszcze” amatorów, co będzie dobrą inwestycją w ochronę sów dającą perspektywy działań ochronnych na przyszłość. Człowiek nierzadko tępi sowy i świadomie ogranicza ich miejsca lęgowe w swoim sąsiedztwie, ze względu na brak wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Dlatego też program zakłada przede wszystkim zmianę wizerunku sów poprzez edukację społeczeństwa.


W ramach wyżej wymienionych projektów planujemy wydanie szeregu bezpłatnych materiałów edukacyjnych, filmów, przeprowadzenie warsztatów w przedszkolach i szkołach, dla nauczycieli, społeczności lokalnych.


* Kolejny program to „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” – partnerstwo międzysektorowe ok. 70 firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych współpracujących w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych, w tym do podniesienia ich efektywności ekologicznej. Opracowywane są strategie rozwoju branży ekologicznej, publikacje poradnicze nt. realizacji standardów ekologicznych, zatrudnienia, zaopatrzenia i dystrybucji oraz marketingu, a także najlepszych rozwiązań i najlepszych praktyk lokalnej współpracy na rzecz rozwoju zrównoważonego z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji: www.fwie.eco.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych KRS 0000060308